Aktualności

news_ue

Została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

news_ue

Baza Konkurencyjności to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez Beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Obowiązek publikacji zapytań ofertowych przez Beneficjentów w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich powstaje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Więcej informacji pod adresem : parp.gov.pl

 » Read more about: Została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich  »

więcej ...
news_ue

Kolejny projekt Europejskiej Grupy Doradczej w ramach poddziałania 1.2.2 został rekomendowany do dofinansowania!

news_ue

Informujemy, iż wniosek aplikacyjny projektu pt. „Młodzi szansą na rozwój regionu!” uzyskał wymaganą liczbę punktów i został rekomendowany do dofinansowania, o czym poinformował Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Pełna lista rekomendowanych do dofinansowania wniosków znajduje się pod adresem: wuplodz.praca.gov.pl

 » Read more about: Kolejny projekt Europejskiej Grupy Doradczej w ramach poddziałania 1.2.2 został rekomendowany do dofinansowania!  »

więcej ...
news_ue

Europejska Grupa Doradcza wprowadza wielkopolskie firmy na rynek algierski.

news_ue

W dniach 8 i 10 grudnia w Poznaniu oraz w Lesznie odbyło się „Forum Gospodarcze Polska-Algieria. Możliwości eksportowo-inwestycyjne dla wielkopolskich przedsiębiorców”, którego współorganizatorem oprócz Europejskiej Grupy Doradczej był również Urząd Marszałkowski w Poznaniu oraz Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie. Celem konferencji było przybliżenie wielkopolskim przedsiębiorcom kwestii związanych z rynkiem algierskim oraz perspektyw jakie za sobą niesie eksport towarów i produktów do tego kraju.

Więcej informacji na stronie: www.egd-alg.com

 » Read more about: Europejska Grupa Doradcza wprowadza wielkopolskie firmy na rynek algierski.  »

więcej ...
news_ue

Poziom realizacji programów – stan na 6 grudnia 2015 r.

news_ue

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 6 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 614,8 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 434 umów o dofinansowanie na kwotę 402,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 285,7 mld zł,

 » Read more about: Poziom realizacji programów – stan na 6 grudnia 2015 r.  »

więcej ...
WUP_4

Projekt Europejskiej Grupy Doradczej pt. „Moja własna droga do zatrudnienia” został rekomendowany do dofinansowania!

WUP_4

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek aplikacyjny przygotowany przez Europejską Grupę Doradczą Sp. z o.o. w ramach poddziałania 1.2.2 został rekomendowany do dofinansowania, o czym w dniu 30 listopada poinformował Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Pełna lista rekomendowanych do dofinansowania wniosków znajduje się pod adresem

Więcej informacji pod adresem : WUP Kraków

 » Read more about: Projekt Europejskiej Grupy Doradczej pt. „Moja własna droga do zatrudnienia” został rekomendowany do dofinansowania!  »

więcej ...
logoStartupSummit

Startup Summit – konferencja otwierająca „Platformy startowe dla nowych pomysłów”!

logoStartupSummit

W terminie 03.12.2015 – 04.12.2015 odbędzie się dwudniowa konferencja, której celem jest szeroka prezentacja programu w krajowym i międzynarodowym środowisku startupowym oraz tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości startupowej, jak również sieciowanie uczestników ekosystemu startupowego z Polski Wschodniej z uczestnikami ekosystemu krajowego i globalnego.

Więcej informacji pod adresem : Portal Funduszy Europejskich

 » Read more about: Startup Summit – konferencja otwierająca „Platformy startowe dla nowych pomysłów”!  »

więcej ...

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top