Aktualności

news_ue

Szkolenia z możliwością dofinansowania dla MMŚP!

news_ue

W latach 2017-2020 każdy przedsiębiorca z sektora MMŚP może uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo) dla siebie i swoich pracowników w ramach projektu Baza Usług Rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych to internetowa, ogólnopolska i bezpłatna baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Baza zawiera szczegółowe informacje o usługodawcach oraz ich ofertach.

 » Read more about: Szkolenia z możliwością dofinansowania dla MMŚP!  »

więcej ...
news_ue

Kolejny projekt Europejskiej Grupy Doradczej został pozytywnie oceniony!

news_ue

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek aplikacyjny pt. „Certyfikowane szkolenia dla Mazowszan” przygotowany przez Europejską Grupę Doradczą Sp. z o.o. w ramach poddziałania 10.3.4 został rekomendowany do dofinansowania. Pełna lista rekomendowanych do dofinansowania wniosków znajduje się pod adresem : www.funduszedlamazowsza.eu

 » Read more about: Kolejny projekt Europejskiej Grupy Doradczej został pozytywnie oceniony!  »

więcej ...
news_ecdl-kalisz.

Europejska Grupa Doradcza zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy

news_ecdl-kalisz.

Europejska Grupa Doradcza zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy potwierdzony certyfikatem ECDL BASE. Program szkolenia obejmuje podstawy pracy z komputerem, pracy w sieci oraz przetwarzanie tekstów i arkusze kalkulacyjne. Szkolenie przeznaczone jest dla mieszkańców Kalisza i powiatu kaliskiego w wieku 25 – 64 lata posiadających statut osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo.

Uczestnik szkolenia w ramach projektu otrzymuje podręcznik, pendrive, notatnik,

 » Read more about: Europejska Grupa Doradcza zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy  »

więcej ...
news_kfs

Nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku

news_kfs

Na stronie Powiatowego Urządu Pracy w Turku pojawiła się informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Formularz wniosku oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na ww. formę wsparcia dostępne są w zakładce dla pracodawców – pliki do pobrania. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu oraz ww.

 » Read more about: Nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku  »

więcej ...
news_ue

Projekt Europejskiej Grupy Doradczej pt. „Akademia umiejętności komputerowych i językowych” został rekomendowany do dofinansowania!

news_ue

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek aplikacyjny przygotowany przez Europejską Grupę Doradczą Sp. z o.o. pt. „Akademia umiejętności komputerowych i językowych” w ramach działania 8.2 został rekomendowany do dofinansowania, o czym poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Pełna lista rekomendowanych do dofinansowania wniosków znajduje się pod adresem: wrpo.wielkopolskie.pl

 » Read more about: Projekt Europejskiej Grupy Doradczej pt. „Akademia umiejętności komputerowych i językowych” został rekomendowany do dofinansowania!  »

więcej ...
news_kfs

Bony szkoleniowe dla bezrobotnych

news_kfs

Zapraszamy na kursy w Kaliszu :

  • Kurs na opiekuna/opiekunkę osób starszych z językiem niemieckim
  • Kursy komputerowe
  • Kasjer/ sprzedawca

W ramach bonu szkoleniowego Urząd finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

  1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

 » Read more about: Bony szkoleniowe dla bezrobotnych  »

więcej ...

Nasi klienci

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top