Kontakt

Biuro Zarządu

  • ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz
  • infolinia 801 011 665
  • tel. 62 / 767 89 09
  • tel. 62 / 767 89 10
  • fax 62 / 767 15 59
  • fax 62 / 767 10 33
Logo Europejska Grupa Doradcza

Napisz do Nas!

Nasze serwisy

Europejska Grupa Doradcza SP. Z O.O. z siedzibą Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS: 0000229439, NIP: 634-254-55-56, REGON: 278347805, Członkowie zarządu: Andrzej Tokarski, Kapitał zakładowy: 50.000PLN.

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top