Aktualności

news_ecdl-kalisz.

Europejska Grupa Doradcza zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy

news_ecdl-kalisz.

Europejska Grupa Doradcza zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy potwierdzony certyfikatem ECDL BASE. Program szkolenia obejmuje podstawy pracy z komputerem, pracy w sieci oraz przetwarzanie tekstów i arkusze kalkulacyjne. Szkolenie przeznaczone jest dla mieszkańców Kalisza i powiatu kaliskiego w wieku 25 – 64 lata posiadających statut osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo.

Uczestnik szkolenia w ramach projektu otrzymuje podręcznik, pendrive, notatnik,

 » Read more about: Europejska Grupa Doradcza zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy  »

więcej ...
news_kfs

Nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku

news_kfs

Na stronie Powiatowego Urządu Pracy w Turku pojawiła się informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Formularz wniosku oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na ww. formę wsparcia dostępne są w zakładce dla pracodawców – pliki do pobrania. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu oraz ww.

 » Read more about: Nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku  »

więcej ...
news_ue

Projekt Europejskiej Grupy Doradczej pt. „Akademia umiejętności komputerowych i językowych” został rekomendowany do dofinansowania!

news_ue

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek aplikacyjny przygotowany przez Europejską Grupę Doradczą Sp. z o.o. pt. „Akademia umiejętności komputerowych i językowych” w ramach działania 8.2 został rekomendowany do dofinansowania, o czym poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Pełna lista rekomendowanych do dofinansowania wniosków znajduje się pod adresem: wrpo.wielkopolskie.pl

 » Read more about: Projekt Europejskiej Grupy Doradczej pt. „Akademia umiejętności komputerowych i językowych” został rekomendowany do dofinansowania!  »

więcej ...
news_kfs

Bony szkoleniowe dla bezrobotnych

news_kfs

Zapraszamy na kursy w Kaliszu :

  • Kurs na opiekuna/opiekunkę osób starszych z językiem niemieckim
  • Kursy komputerowe
  • Kasjer/ sprzedawca

W ramach bonu szkoleniowego Urząd finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

  1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

 » Read more about: Bony szkoleniowe dla bezrobotnych  »

więcej ...
news_kfs

Dofinansowanie szkolenia z Powiatowych Urzędów Pracy

news_kfs

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na kurs lub szkolenie dla właścicieli firm oraz ich pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać więcej informacji.

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

  • 80 % kosztów kształcenia ustawicznego,

 » Read more about: Dofinansowanie szkolenia z Powiatowych Urzędów Pracy  »

więcej ...
news_rn

Kurs Rad Nadzorczych – Ważna informacja!

news_rn

Ministerstwa Skarbu Państwa zamieściło na swojej stronie internetowej nową bazę 600 pytań do egzaminu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych (Pobierz PDF’a). Materiały dydaktyczne na kursie będą obejmowały również nowy zestaw pytań z odpowiedziami.

Źródło : Ministerstwo Skarbu Państwa

 » Read more about: Kurs Rad Nadzorczych – Ważna informacja!  »

więcej ...

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top