Aktualności

news_kfs

Dofinansowanie szkolenia z Powiatowych Urzędów Pracy

news_kfs

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na kurs lub szkolenie dla właścicieli firm oraz ich pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać więcej informacji.

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

  • 80 % kosztów kształcenia ustawicznego,

 » Read more about: Dofinansowanie szkolenia z Powiatowych Urzędów Pracy  »

więcej ...
news_rn

Kurs Rad Nadzorczych – Ważna informacja!

news_rn

Ministerstwa Skarbu Państwa zamieściło na swojej stronie internetowej nową bazę 600 pytań do egzaminu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych (Pobierz PDF’a). Materiały dydaktyczne na kursie będą obejmowały również nowy zestaw pytań z odpowiedziami.

Źródło : Ministerstwo Skarbu Państwa

 » Read more about: Kurs Rad Nadzorczych – Ważna informacja!  »

więcej ...
news_ue

Została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

news_ue

Baza Konkurencyjności to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez Beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Obowiązek publikacji zapytań ofertowych przez Beneficjentów w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich powstaje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Więcej informacji pod adresem : parp.gov.pl

 » Read more about: Została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich  »

więcej ...
news_ue

Kolejny projekt Europejskiej Grupy Doradczej w ramach poddziałania 1.2.2 został rekomendowany do dofinansowania!

news_ue

Informujemy, iż wniosek aplikacyjny projektu pt. „Młodzi szansą na rozwój regionu!” uzyskał wymaganą liczbę punktów i został rekomendowany do dofinansowania, o czym poinformował Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Pełna lista rekomendowanych do dofinansowania wniosków znajduje się pod adresem: wuplodz.praca.gov.pl

 » Read more about: Kolejny projekt Europejskiej Grupy Doradczej w ramach poddziałania 1.2.2 został rekomendowany do dofinansowania!  »

więcej ...
news_ue

Europejska Grupa Doradcza wprowadza wielkopolskie firmy na rynek algierski.

news_ue

W dniach 8 i 10 grudnia w Poznaniu oraz w Lesznie odbyło się „Forum Gospodarcze Polska-Algieria. Możliwości eksportowo-inwestycyjne dla wielkopolskich przedsiębiorców”, którego współorganizatorem oprócz Europejskiej Grupy Doradczej był również Urząd Marszałkowski w Poznaniu oraz Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie. Celem konferencji było przybliżenie wielkopolskim przedsiębiorcom kwestii związanych z rynkiem algierskim oraz perspektyw jakie za sobą niesie eksport towarów i produktów do tego kraju.

Więcej informacji na stronie: www.egd-alg.com

 » Read more about: Europejska Grupa Doradcza wprowadza wielkopolskie firmy na rynek algierski.  »

więcej ...
news_ue

Poziom realizacji programów – stan na 6 grudnia 2015 r.

news_ue

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 6 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 614,8 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 434 umów o dofinansowanie na kwotę 402,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 285,7 mld zł,

 » Read more about: Poziom realizacji programów – stan na 6 grudnia 2015 r.  »

więcej ...

Nasi klienci

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top