bon-szkoleniowy

Bon szkoleniowy

EGD

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

Bon szkoleniowy

bon-szkoleniowy

Dla młodych osób do 30 roku życia pozostających bez pracy zamieszkałych na terenie powiatu kaliskiego pojawia się szansa na rozwój kwalifikacji zawodowych. Od początku lutego br urzędy pracy oferują wsparcie w postaci bonów szkoleniowych, które są gwarancją opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

W ramach bonu szkoleniowego w wysokości do 100% przeciętego wynagrodzenia zostaną sfinansowane koszty:

 • 1 lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,
 • przejazdu na szkolenia – w określonej kwocie w zależności od długości szkolenia,
 • kosztów zakwaterowania jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania.

Proces ubiegania się o bon szkoleniowy jest następujący:

1. Osoba bezrobotna powinna znaleźć pracodawcę, który zdecyduje się go zatrudnić,

2. Pracodawca wskazuje bezrobotnemu obszary, w których powinien zdobyć wiedzę,

3. Osoba bezrobotna udaje się do urzędu pracy gdzie doradca dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego oraz ustala indywidualny plan działania.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie w/w indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez osobę bezrobotną podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W związki z udostępnionymi bonami szkoleniowymi Europejska Grupa Doradcza proponuje szkolenia w wielu obszarach tematycznych, w tym m.in.:

 • Sprzedaż (w tym obsługa kasy fiskalnej)
 • Telemarketing
 • Pracownik biurowy z elementami księgowości (obsługa programu Symfonia)
 • Obsługa sekretariatu
 • Pracownik ds. kadr i płac (obsługa programu Płatnik)
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie projektami
 • Komunikacja interpersonalna
 • Budowanie wizerunku firmy
 • Profesjonalna obsługa Klienta
 • Budowanie relacji z klientami
 • Trening negocjacyjny w biznesie
 • Kurs komputerowy
 • Grafika komputerowa
 • ABC Przedsiębiorczości – jak rozpocząć działalność gospodarczą
 • Mała księgowość
 • Biznes plan
 • Marketing internetowy

Rekrutacja trwa! Osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do kontaktu z doradcami Europejskiej Grupy Doradczej: Natalia: natalia@eurogrupa.pl lub Justyna: justyna@eurogrupa.pl lub telefonicznie: 62. 767 89 09 wew. 19, 13.

Zapraszamy serdecznie!

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top