fundusze europejskie

Wybór wykonawców / Udany Start !!!

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

 

Wybór wykonawców – Świadczenie usług doradcy zawodowego i/lub psychologa

Kalisz, 25.05.2016r.

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego i/lub psychologa w ramach projektu „Udany Start !!!” nr POWR.01.02.01-14-0088/15. Wsparcie realizowane będzie w okresie od czerwca 2016r. do czerwca 2017r. na terenie obszaru warszawskiego województwa mazowieckiego.

Ofertę należy przesłać do dnia 08.06.2016r. godz. 23:59. Szczegółowe informacje w załączonych plikach poniżej:

  • Zapytanie ofertowe ( PLIK PDF)
  • Formularz oferty z załącznikami ( PLIK WORD)
  • Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ( PLIK WORD)

 

Katarzyna Kurczaba
Kierownik projektu

 

 

Wybór wykonawców – Zapewnienie trenerów na szkolenia zawodowe

Kalisz, 25.05.2016r.

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie trenerów szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektu „Udany Start !!!” nr POWR.01.02.01-14-0088/15. Szkolenia realizowane będą w okresie od czerwca do grudnia 2016r. na terenie obszaru warszawskiego województwa mazowieckiego.

Ofertę należy przesłać do dnia 08.06.2016r. godz. 23:59. Szczegółowe informacje w załączonych plikach poniżej:

  • Zapytanie ofertowe ( PLIK PDF)
  • Formularz oferty z załącznikami ( PLIK WORD)
  • Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ( PLIK WORD)

 

Katarzyna Kurczaba
Kierownik projektu

 

 

Wybór wykonawców – Zapewnienie trenerów na szkolenia zawodowe

Kalisz, 25.05.2016r.

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie trenerów szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektu „Udany Start !!!” nr POWR.01.02.01-14-0088/15. Szkolenia realizowane będą w okresie od czerwca 2016r. do lutego 2017r. na terenie obszaru warszawskiego województwa mazowieckiego.

Ofertę należy przesłać do dnia 08.06.2016r. godz. 23:59. Szczegółowe informacje w załączonych plikach poniżej:

  • Zapytanie ofertowe ( PLIK PDF)
  • Formularz oferty z załącznikami ( PLIK WORD)
  • Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ( PLIK WORD)

 

Piotr Wardziak
Asystent Kierownika

 

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top