fundusze europejskie

Wybór wykonawców / Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia – wsparcie dla osób bezrobotnych z województwa śląskiego

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Kalisz, 11.10.2016r.

Informujemy, że w wyniku postępowania dot. zapewnienia doradców zawodowych na potrzeby projektu „Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia – wsparcie dla osób bezrobotnych z województwa śląskiego” WND-RPSL.07.01.03-24-01E8/15 wybrany został Wykonawca:

JPT Group Janusz Przybył z siedzibą w Kaliszu, ul. Korczak 83A

W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta, która podlegała ocenie.

 

Z poważaniem

Kamila Orzechowska-Przybyła
Kierownik projektu

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Kalisz, 11.10.2016r.

Informujemy, że w wyniku postępowania dot. z zapewnieniem wyżywienia i 1 przerwy kawowej na potrzeby projektu „Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia – wsparcie dla osób bezrobotnych z województwa śląskiego” WND-RPSL.07.01.03-24-01E8/15 wybrany został Wykonawca:

Business Center 1 Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, ul. Staromiejska2/7

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty, które podlegały ocenie.

 

Z poważaniem

Kamila Orzechowska-Przybyła
Kierownik projektu

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Kalisz, 12.10.2016r.

Informujemy, że w wyniku postępowania dot. zapewnienia sal szkoleniowych na potrzeby projektu „Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia – wsparcie dla osób bezrobotnych z województwa śląskiego” WND-RPSL.07.01.03-24-01E8/15 wybrany został Wykonawca:

Business Center 1 Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, ul. Staromiejska2/7

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty, które podlegały ocenie.

 

Z poważaniem

Kamila Orzechowska-Przybyła
Kierownik projektu

 

Wybór wykonawców – zapewnienie doradców zawodowych – Zakończone

Kalisz, 26.09.2016r.

Zapraszamy do przesyłania ofert na zapewnienie doradców zawodowych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia – wsparcie dla osób bezrobotnych z województwa śląskiego”.

Zajęcia organizowane będą od października 2016 do sierpnia 2017 na terenie województwa śląskiego. Realizacja zajęć w danej lokalizacji będzie zależna od wyników rekrutacji.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 10.10.2016r. Szczegółowe informacje w załączonych plikach poniżej:

 

Kamila Orzechowska-Przybyła
Kierownik projektu

 

Wybór wykonawców – zapewnienie sal szkoleniowych – Zakończone

Kalisz, 26.09.2016r.

Zapraszamy do przesyłania ofert na zapewnienie sal szkoleniowych w trakcie szkoleń realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia – wsparcie dla osób bezrobotnych z województwa śląskiego”.

Zajęcia organizowane będą od października 2016 do października 2017 na terenie województwa śląskiego. Realizacja szkoleń w danej lokalizacji będzie zależna od wyników rekrutacji.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 10.10.2016r. Szczegółowe informacje w załączonych plikach poniżej:

 

Kamila Orzechowska-Przybyła
Kierownik projektu

 

Wybór wykonawców – zapewnienie wyżywienia – Zakończone

Kalisz, 26.09.2016r.

Zapraszamy do przesyłania ofert na zapewnienie wyżywienia w trakcie szkoleń realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia – wsparcie dla osób bezrobotnych z województwa śląskiego”.

Zajęcia organizowane będą od października 2016 do października 2017 na terenie województwa śląskiego. Realizacja szkoleń w danej lokalizacji będzie zależna od wyników rekrutacji.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 10.10.2016r. Szczegółowe informacje w załączonych plikach poniżej:

 

Kamila Orzechowska-Przybyła
Kierownik projektu

 

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top