flagi ue mazowsze

Wybór wykonawców / Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

 

Informacja o wyborze Wykonawcy

Kalisz, 07.12.2016r.

Informujemy, że w wyniku postępowania dot. zapewnienia wyżywienia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+” RPMA.08.02.00-14-4310/16 wybrany został Wykonawca:

Hotel Colibra Grażyna Braksator – Mielcarz z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 191.

W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta, która podlegała ocenie.

 

Kamila Orzechowska-Przybyła
Kierownik projektu

 

Informacja o wyborze Wykonawcy

Kalisz, 05.12.2016r.

Informujemy, że w wyniku postępowania dot. zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby realizacji doradztwa indywidualnego, poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+” RPMA.08.02.00-14-4310/16 wybrany został Wykonawca:

Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty, które podlegały ocenie.

 

Kamila Orzechowska-Przybyła
Kierownik projektu

 

Informacja o wyborze Wykonawcy

Kalisz, 05.12.2016r.

Informujemy, że w wyniku postępowania zapewnienie doradców zawodowych na potrzeby realizacji indywidualnego doradztwa zawodowego (IPD) w wymiarze 4 godz. zegarowych/uczestnika, dla 70 uczestników oraz Poradnictwa zawodowego w wymiarze 40 godzin lekcyjnych dla 7 grup szkoleniowych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+” RPMA.08.02.00-14-4310/16 wybrany został Wykonawca:

JPT Group Janusz Przybył z siedzibą w Kaliszu, JPT Group Janusz Przybył

W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta, które podlegała ocenie.

 

Kamila Orzechowska-Przybyła
Kierownik projektu

 

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top