fundusze europejskie po wer

Wybieram zawodowy PO WER!

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

 

O projekcie

Cel projektu

Podjęcie zatrudnienia u min.39% z 67 osób biernych zawodowo, należących do kategorii osób NEET i poprawa sytuacji zawodowej u min.27% z 29 osób pracujących, w wieku 15-29 lat(min.53 kobiety, 5 osób z niepełnosprawnościami), pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj.wielkopolskiego, przez objęcie wysokiej jakości, indywidualnie dobranym wsparciu z zakresu aktywizacji zawodowej(IPD, szkolenie zawodowe z certyfikacją, staże,subsydiowane zatrudnienie, pośrednictwo pracy) w okresie od 01.03.2020 do 31.03.2021 roku.

Adresaci projektu

96 osób młodych, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat:

 • 70 % tj. 67 osób (37K/30M) osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
 • 30 % tj. 29 (16K/13M) z następujących grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótko terminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Indywidualny Plan Działania dla 96 UP
 • Pośrednictwo Pracy dla 96 UP
 • Szkolenia zawodowe
 • Staż zawodowy 4 miesięczny
 • Subsydiowane zatrudnienie
 

Rekrutacja

 

Rekrutacja prowadzona w okresie od III 2020

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy ( PLIK WORD | PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych ( PLIK WORD | PLIK PDF)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( PLIK WORD | PLIK PDF)
 • Oświadczenie o rodzaju umowy w przypadku osób pracujących( wraz z kopią umowy lub zaświadczeniem od pracodawcy określającym rodzaj zatrudnienia) ( PLIK WORD | PLIK PDF)
 • Ankieta potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu ( PLIK WORD | PLIK PDF)

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych oraz spełnienia warunków uczestnictwa.

 
 

Kontakt

 

Punkt rekrutacyjny w Kaliszu

ul. Serbinowska 1a,
62-800 Kalisz

ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ REKRUTACJA ORAZ FORMY WSPARCIA PROWADZONE TYLKO W FORMIE ONLINE !! ( wymagany jest dostęp do komputera i internetu)!!

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny w godz. od 9 do 16 od pn-pt

tel. 62 / 767 89 09, fax. 62 / 767 15 59, kom. 664 978 718
e – mail: ewelina@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top