WRPO_2014

Szkolenie : Fundusze Unijne dla przedszkoli w ramach poddziałania 8.1.1 WRPO 2014+

Aktualności

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

WRPO_2014

Zapraszamy na szkolenie w zakresie pozyskiwania funduszy na edukację przedszkolną w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Temat szkolenia : Fundusze Unijne dla przedszkoli w ramach poddziałania 8.1.1 WRPO 2014+

Program szkolenia :

  • Na co zwrócić uwagę w dokumentacji generic viagra pharmacy order amoxicillin medication phentermine 37.5mg konkursowej
  • Jak praktycznie przygotować wniosek aplikacyjny
  • Kwalifikowalność wydatków
  • Lokalny System Informatyczny (LSI2014+)
  • Dodatkowo do 30 dni konsultacji z trenerem-ekspertem.

[ Pełen program szkolenia ]

 

Termin i miejsce szkolenia : 23.06.2015 – KALISZ

Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top