fundusze europejskie

Rozeznanie rynku / Udany Start !!!

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

 

Rozeznanie rynku – najem/zapewnienie sal szkoleniowych.

Kalisz, 25.05.2016r.

Zapraszamy do przesyłania ofert na najem/zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby realizacji wsparcia w ramach projektu „Udany Start !!!” nr POWR.01.02.01-14-0088/15.
Przedmiotem zapytania jest najem/zapewnienie sal szkoleniowych, na spotkania indywidualne, szkolenia zawodowe oraz grupowe poradnictwo zawodowe, w terminie od czerwca 2016 do marca 2017 w miejscowości Legionowo.

Ofertę należy przesłać do dnia 08.06.2016r. do godziny 16.00.

 • Zapytanie ofertowe ( PLIK PDF)
 • Załącznik nr 1 Formularz oferty ( PLIK WORD)
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. ( PLIK WORD)

 

Piotr Wardziak
Asystent Kierownika

 

 

Rozeznanie rynku – zapewnienie wyżywienia

Kalisz, 25.05.2016r.

Zapraszamy do przesyłania ofert na zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu „Udany Start !!!” nr POWR.01.02.01-14-0088/15.
Przedmiotem zapytania jest wybór Wykonawcy, który zapewni wyżywienie (drugie danie i 1 przerwa kawowa/dzień) na szkoleniach zawodowych oraz grupowym poradnictwie zawodowym, na terenie miasta Legionowo w okresie od czerwca 2016 do marca 2017.

Oferty należy przesłać do dnia 08.06.2016r. do godziny 16.00.

 • Zapytanie ofertowe ( PLIK PDF)
 • Załącznik nr 1 Formularz oferty ( PLIK WORD)
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. ( PLIK WORD)

 

Katarzyna Kurczaba
Kierownik projektu

 

 

Rozeznanie rynku – najem/zapewnienie sal szkoleniowych

Kalisz, 25.05.2016r.

Zapraszamy do przesyłania ofert na najem/zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby realizacji wsparcia w ramach projektu „Udany Start !!!” nr POWR.01.02.01-14-0088/15.
Przedmiotem zapytania jest najem/zapewnienie sal szkoleniowych, na spotkania indywidualne, szkolenia zawodowe oraz grupowe poradnictwo zawodowe, w terminie od czerwca 2016 do marca 2017 w miejscowości Grodzisk Mazowiecki.

Oferty należy przesłać do dnia 08.06.2016r. do godziny 16.00.

 • Zapytanie ofertowe ( PLIK PDF)
 • Załącznik nr 1 Formularz oferty ( PLIK WORD)
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. ( PLIK WORD)

 

Piotr Wardziak
Asystent Kierownika

 

 

Rozeznanie rynku – najem/zapewnienie sal komputerowych.

Kalisz, 25.05.2016r.

Zapraszamy do przesyłania ofert na najem/zapewnienie sal komputerowych na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Udany Start !!!” nr POWR.01.02.01-14-0088/15.
Przedmiotem zapytania jest najem/zapewnienie sal komputerowych na szkolenia zawodowe, które organizowane będą od czerwca 2016 do grudnia 2016 na terenie obszaru warszawskiego.

Oferty należy przesłać do dnia 08.06.2016r. do godziny 16.00.

 • Zapytanie ofertowe ( PLIK PDF)
 • Załącznik nr 1 Formularz oferty ( PLIK WORD)
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. ( PLIK WORD)

 

Katarzyna Kurczaba
Kierownik projektu

 

 

Rozeznanie rynku – zapewnienie wyżywienia

Kalisz, 25.05.2016r.

Zapraszamy do przesyłania ofert na zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu „Udany Start !!!” nr POWR.01.02.01-14-0088/15.
Przedmiotem zapytania jest wybór Wykonawcy, który zapewni wyżywienie (drugie danie i 1 przerwa kawowa/dzień) na szkoleniach zawodowych oraz grupowym poradnictwie zawodowym, na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki w okresie od czerwca 2016 do marca 2017.

Oferty należy przesłać do dnia 08.06.2016r. do godziny 16.00.

 • Zapytanie ofertowe ( PLIK PDF)
 • Załącznik nr 1 Formularz oferty ( PLIK WORD)
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. ( PLIK WORD)

 

Katarzyna Kurczaba
Kierownik projektu

 

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top