fundusze europejskie

Rozeznanie rynku / Moja Własna Droga do Zatrudnienia

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

Rozeznanie rynku – zapewnieniem sal szkoleniowych na terenie Krakowa.

Oświęcim, dn. 14.03.2016r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Moja własna droga do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; pragnie zaprosić do złożenia oferty na usługi związane z zapewnieniem sal szkoleniowych na terenie Krakowa.

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru określonego w załączniku nr 2. Szczegóły zamówienia określa załącznik nr 1.

Pragnę poinformować, że zaproszenia do składania ofert zostały wysłane również do innych podmiotów oraz zamieszczone na stronie www.eurogrupa.pl/malopolska . Oferty należy składać do dnia 24 marca 2016r. do godz.15.00.

 

Piotr Korzepski
Koordynator projektu

 

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top