news_ue

Przed nami nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027

Aktualności

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

news_ue

Europejska Grupa Doradcza zaprasza na szkolenie: Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.Celem szkolenia jest kompleksowe wprowadzenie uczestników do tematyki nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz przygotowania nowych projektów pod nowe wymagania Komisji i Parlamentu Europejskiego. Na szkoleniu będą przedstawiane nowe założenia względem obostrzonych zasad i regulacji prawnych w zakresie absorpcji funduszy europejskich przez kraje członkowskie. Uczestnik zdobędzie informację odnośnie zasad oraz zakresów tematycznych jak również regulacji stosowanych przy rozliczeniu końcowych projektów. Na szkoleniu przedstawione zostanie stanowisko Rządu Polskiego w zakresie pakietu negocjacyjnego. Analizowane będą procedury demarkacji oraz konwergencji Funduszy strukturalnych (FS, EFRR, EFS).

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top