mazowiecka-kadra-projekt

Projekt Mazowiecka Kadra Menedżerska na 5+

Aktualności

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

mazowiecka-kadra-projektProjekt „Mazowiecka Kadra Menedżerska na 5+” zrealizowany w terminie 01 maja do 31 grudnia 2014 roku na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników, mikro małych oraz średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Ogółem przeszkolono 176 osób z 156 przedsiębiorstw z tematyki : Zarządzania spółkami, Zarządzanie strategią przedsiębiorstwa i Etyka w biznesie.

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top