Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Aktualności

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

pracownicze-plany-kapitalowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy, powszechny system oszczędzania dla pracowników, tworzony przy współpracy z pracodawcami oraz instytucjami państwowymi. Składki do PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, od pracownika i od Państwa. Środki gromadzone w Planach są prywatną własnością uczestnika i podlegają dziedziczeniu. Są przeznaczone na zwiększenie wypłat w okresie pobierania emerytury, choć mogą być wypłacane już od 60 roku życia.

Mogą być wypłacone jednorazowo, w ratach lub w sposób mieszany część jednorazowo (25%) reszta w ratach. Są też wyjątki pozwalające na wcześniejszą wypłatę z PPK: poważna choroba (do 25% środków bez obowiązku zwrotu) lub pokrycie wkładu własnego, przy kredycie na mieszkanie lub budowę domu (dla osób przed ukończeniem 45 lat, do 100% środków z obowiązkiem zwrotu). Pieniądze wpłacane do PPK są zarządzanie przez instytucję finansową, z którą pracodawca zawrze umowę o zarządzanie PPK. Może to być fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne luz zakłady ubezpieczeń.

Uczestnikami PPK mogą być osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (ściślej na podstawie stosunku pracy, zgodnie z Kodeksem pracy, czyli także na podstawie powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę) osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym), członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Wychodząc naprzeciw nowym przepisom Europejska Grupa Doradcza poszerzyła swoją ofertę o szkolenie „Pracownicze Plany Kapitałowe w urzędach administracji publicznej i innych jednostkach sektora finansów publicznych”, na które serdecznie Państwa zapraszamy!

Szkolenie: Zobacz

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top