NewsZus

Pozyskiwanie środków z ZUS na poprawę BHP w przedsiębiorstwach

Aktualności

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

NewsZus

Europejska Grupa Doradcza oferuje:

 • Doradztwo w zakresie możliwości dofinansowania projektów inwestycyjnych, doradczych, doradczo – inwestycyjnych
 • Przeprowadzenie badań i pomiarów
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Bezzwrotne dofinansowanie można uzyskać m.in. na zakup:

 1. instalacji odpylającej,
 2. wentylacji ogólnej nawiewno – wywiewnej,
 3. wentylacji miejscowej,
 4. obudów dźwiękoizolacyjnych – wygłuszeń,
 5. wózków jezdniowych podnośnikowych,
 6. podestów stacjonarnych oraz rusztowań ruchomych, podestów ruchomych, podestów ruchomych przejezdnych,
 7. środków ochrony indywidualnej.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa na działania inwestycyjne można uzyskać pomoc w wysokości:

 • Mikro przedsiębiorstwa – do 100 000 zł – dofinansowanie 90%
 • Małe przedsiębiorstwa – do 150 000 zł – dofinansowanie 80%
 • Średnie przedsiębiorstwa – do 260 000 zł – dofinansowanie 60%
 • Duże przedsiębiorstwa – do 400 000 zł – dofinansowanie 20%

Ponadto można uzyskać dofinansowanie na działania doradcze. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top