rur

Portal inwestycjawkadry.pl zmienia się w Rejestr Usług Rozwojowych

Aktualności

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

rurW drugim kwartale 2015 roku portal inwestycjawkadry.pl zostanie przekształcony w Rejestr Usług Rozwojowych (RUR). W Rejestrze zamieszczane będą oferty usług rozwojowych – zarówno współfinansowanych ze środków EFS, jak i komercyjnych. Za pośrednictwem RUR przedsiębiorcy będą mieli dostęp do usług rozwojowych z całego kraju. Więcej informacji na temat rejestru na stronie Parp.gov.pl

Aktualizacja : System informatyczny RUR jest jeszcze w trakcie budowy, jednak już teraz można zapoznać się z częścią jego funkcjonalności – w pierwszej kolejności z modułem rejestracji użytkowników oraz tworzenia profili instytucjonalnych, w tym przede wszystkim profilu podmiotu świadczącego usługi rozwojowe.

 

Źródło: Parp.gov.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top