power_fe

Oferta Europejskiej Grupy Doradczej : mazowieckie / dolnośląskie

Aktualności

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

power_fe

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie mazowieckim – konkurs nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15.

Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 12 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 30 czerwca – 9 lipca 2015r .

Europejska Grupa Doradcza Spółka z o.o. oferuje Państwu:

  • ocenę możliwości występowania jako podmiot, który generic viagra pharmacy order amoxicillin medication phentermine 37.5mg może złożyć wniosek o dofinansowanie;
  • opracowanie koncepcji wniosku o dofinansowanie;
  • przygotowanie wniosku w aplikacji SOWA;
  • rozliczanie i nadzór nad prawidłową realizacją projektów, które uzyskały wsparcie z funduszy europejskich.

[ Pełna oferta… ]


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim – konkurs nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15.

Do rozdysponowania w ramach konkursu jest ponad 37 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 13 – 24 lipca 2015r .

Europejska Grupa Doradcza Spółka z o.o. oferuje Państwu:

  • ocenę możliwości występowania jako podmiot, który może złożyć wniosek o dofinansowanie;
  • opracowanie koncepcji wniosku o dofinansowanie;
  • przygotowanie wniosku w aplikacji SOWA;
  • rozliczanie i nadzór nad prawidłową realizacją projektów, które uzyskały wsparcie z funduszy europejskich.

[ Pełna oferta… ]

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top