news_kfs

Nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku

Aktualności

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

news_kfs

Na stronie Powiatowego Urządu Pracy w Turku pojawiła się informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Formularz wniosku oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na ww. formę wsparcia dostępne są w zakładce dla pracodawców – pliki do pobrania. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu oraz ww. zasadami. Pracodawca zostanie poinformowany o sposobie rozpatrywania wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

    Więcej informacji:
    pup.turek.pl, lub
    ul. Komunalna 6, pok. nr 5, tel. (63) 280 – 23–55

 

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top