Kurs Doradcy Restrukturyzacyjnego / Webinarium

Aktualności

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

Zapraszamy na Webinarium Doradca Restrukturyzacyjny. Kurs realizowany jest w formie on-line i trwa 44h. Start kursu to : 13 października 2022 r. Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz kompleksowego prowadzenia upadłości przedsiębiorstw. Zapraszamy : dyrektorów przedsiębiorstw/ prezesów i członków zarządu firm i instytucji/ pracowników administracji państwowej/ właścicieli firm prywatnych/ osoby wykonujące zawód syndyka na dotychczasowych zasadach/ Osoby zamierzające zdobyć zawód Doradcy restrukturyzacyjnego. Zyskujesz m.in.
  • Autorskie materiały dydaktyczne w formacie PDF, udostępnione 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia
  • Imienny certyfikat ukończenia kursu wysłany będzie po zakończeniu kursu
  • Wiedzę dotyczącą nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Cena kursu wynosi 2100,00 PLN brutto /zwolnione z VAT/ Cena promocyjna 1800,00 PLN brutto /zwolnione z VAT/ Więcej informacji : zobacz

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top