fundusze europejskie

CapsLock – kurs obsługi komputera dla osób 50+

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

O projekcie

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych u co najmniej 340 osób dorosłych (187K/153M), w wieku 50 lat i więcej, mieszkańców województwa pomorskiego w szczególności osób o niskich kwalifikacjach (minimum 50% tj. 170 osób) poprzez udział w proponowanym wsparciu.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2017r. do 31.12.2019r.

Wartość projektu: 1 083 600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 921.060,00 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-min. 340 osób (187K/153M);
 • liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-min. 170 osób (94K/76M);

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo pomorskie, w wieku 50 lat i więcej, pracujące oraz pozostające bez zatrudnienia, w tym w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie).

 • 400 osób w wieku 50 lat i więcej – 220K/180M;
 • 200 osób o niskich kwalifikacjach – 110K/90M;
 • 120 przedsiębiorstw, których pracownicy zostaną objęci wsparciem w programie.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Kurs komputerowy ECDL Base – poziom B1/B2/B3/B4 – 120 h łącznie;
 • Egzamin po każdym module.

Dodatkowe korzyści

 • Międzynarodowy certyfikat ECDL Base;
 • Materiały szkoleniowe: podręcznik, pendrive, notatnik, długopis.
Projekt realizowany jest w ramach 5 Osi priorytetowej Zatrudnienie Działanie A.3 05.05 Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
 
Rekrutacja
 

Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie woj. pomorskiego od 06. 2017r. do 05.2019r.

Warunki uczestnictwa

 • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego
 • wiek 50 lat i więcej

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy osób pracujących) (PLIK PDF)
 • Oświadczenie osoby biernej zawodowo (PLIK PDF)
 • Test badający motywację (PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnika projektu – zbiór RPO WP (PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnika projektu – zbiór CST (PLIK PDF)
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF )

O przyjęciu do projektu decydować będzie:

 • niepełnosprawność (kopia orzeczenia o niepełnosprawności) – waga 5 pkt.
 • Kobiety – 5 pkt
 • Osoby o niskich kwalifikacjach – 10 pkt
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Szkolenia Komputerowe

Zorganizowanych zostanie 40 grup szkoleniowych średnio 10 osobowych. Szkolenia potrwają 120 godzin lekcyjnych na grupę.

Harmonogram wsparcia

 
 • Harmonogram grupa Gdańsk ( PLIK PDF)
 • Harmonogram grupa Kaliska 1 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram grupa Kaliska 2 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram grupa Kaliska 3 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram grupa Chojnice ( PLIK PDF)
 • Harmonogram grupa Gdańsk ( PLIK PDF)
 • Harmonogram grupa Bytów 1 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram grupa Bytów 2 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram grupa Tuchomie 1 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram grupa Tuchomie 2 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram grupa Łeba 1 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram grupa Łeba 2 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram grupa Łeba 3 ( PLIK PDF)
 •  

  Dodatkowe informacje

   

  Kontakt

   

  Biuro projektu

  ul. Lubichowska 70,
  83-200 Starogard Gdański
  kom. 692 413 864
  e-mail : pomorskiekomputery@eurogrupa.pl

  Informacje dodatkowe, kontakt

  Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

  Nasi klienci

  Oświadczenie

  Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

  95000 uczestników szkoleń i kursów
  > 100 000 uczestników
  szkoleń i kursów
  17 lat na rynku szkoleń
  17 lat na rynku
  szkoleń
  35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
  38 000 instytucji i firm
  uczestniczących w szkoleniach
  ponad 220 projektów dofinansowanych UE
  ponad 220 projektów
  dofinansowanych UE
  Scroll to top