1,5 mln zł wsparcia z WRPO 2014+ dla zawodowców przyszłości

Aktualności

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

nowe-szkolenie

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisano umowę na dofinansowanie unijne przedsięwzięć związanych z kształceniem zawodowym młodzieży w subregionie kaliskim. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na realizację projektu Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie ponad 1,5 mln zł z WRPO 2014+. Projekt wykorzystując innowacyjne narzędzia wsparcia kształcenia zawodowego służyć ma dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Chcemy zarazić ideą, która przyświeca Europejskiemu Funduszowi Społecznemu. To bardzo ważny komponent WRPO 2014+, który służy przede wszystkim rozwiązywaniu problemów na rynku pracy. Obecnie mamy ogromny niedobór rąk do pracy i dlatego nie do przecenienia jest dziś jakość kształcenia. Projekt przygotowany przez Cech Rzemiosł różnych w Krotoszynie wychodzi temu naprzeciw – podkreśla Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Ponad 350 uczniów i blisko 100 instruktorów zdobędzie umiejętności i doświadczenie w zawodach poszukiwanych dziś na regionalnym rynku pracy. Utworzona zostanie specjalna platforma internetowa skupiająca innowacyjne narzędzia. Powstanie także e – Punkt Informacji i Kariery.

Źródło: wrpo.wielkopolskie.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top