Aktualności

logo EGD

 • Facebook
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 801 011 665
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Baza Usług Rozwojowych

logo_ue

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 26 lipca 2015 r. złożono 301,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 613,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 304 umowy o dofinansowanie na kwotę 410 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 288,2 mld zł, co stanowi 102,3 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 349,4 mld zł, a w części dofinansowania UE 247,7 mld zł.


Pobierz : Raport - Poziom realizacji programów [PDF]


Źródło : FunduszeEuropejskie.gov.pl

KursyWyjazdoweRNprojekt

Europejska Grupa Doradcza zaprasza na Kurs na opiekuna/opiekunkę osób starszych. Planujesz wyjazd do pracy za granicę w charakterze opiekuna/opiekunki osób starszych lub podejmujesz taką pracę w Polsce? W takim razie ten kurs jest dla Ciebie!

Czas trwania i organizacja kursu:

 • część teoretyczna 74h
 • część praktyczna 26h

Łącznie: 100h

Cena : 849 zł [zwolnione z VAT]

Termin : 24.08.2015

Po ukończonym kursie uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu, potwierdzające nabyte umiejętności i kwalifikacje. Zaświadczenia wydane zostaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Więcej informacji na stronie.

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo po numerem telefonu 62 767 89 09 wew. 70 lub pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

power_fe

Ogłoszono kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – tym razem dotyczy on Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Głównym celem konkursu jest wypracowanie we współpracy z partnerami zagranicznymi nowych rozwiązań w siedmiu obszarach tematycznych i ich wdrożenie w kraju.


Rozwiązania te mają dotyczyć:

 • zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
 • zwiększenia dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenia liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenia poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej,
 • godzenia ról zawodowych i życia rodzinnego,
 • metod utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzania wiekiem),
 • zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie,
 • zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Beneficjentami konkursu będą mogły być także przedsiębiorstwa. Nabór wniosków planowany jest od 1 do 11 września 2015. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wyniesie 97%.

Źródło : Dotacjomat.pl

KursJezykowyAngielski

Zapraszamy na wakacyjny kurs języka angielskiego. Szczegóły:

 • poziom kursu B1
 • początek kursu od 27 lipca*
 • 72 godziny
 • zajęcia 3 razy w tygodniu po 4 godziny
 • grupy 10 osobowe
 • cena tylko 360 zł = 5 zł za godzinę

*Kurs rozpocznie się jeżeli zgłosi się wystarczająca liczba osób.

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo po numerem telefonu 62 767 89 09 wew. 26 / 46 lub pod adresami e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..